Facebook & Instagram
MIJN TWEETS
VOLG MIJN SOCIAL LINKS
Doorzoek Cometa Culinair
« Zalmbombes | Main | IJskast restant Koolrabi »
vrijdag
okt032014

De Markthal in Rotterdam

Vandaag een bezoekje gebracht aan de Markthal in Rotterdam. 
Architectonisch echt geweldig. Verder hele mooie stands (kramen is niet van toepassing).
Het ziet er allemaal superchique en verzorgd uit. Zo op het oog mooie produkten van velerlei pluimage.

Een bezoek meer dan waard.

References (2)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>